JKP Raška

Органи управљања

Директор: Радомир Јаћовић

Надзорни одбор: Председник већа – Ратко Андријанић, два члана већа – Срђан Пузовић и Драган Каровић


Административни сектор:

Шеф опште и правне службе – Срђан Пузовић


Шеф финансијске и комерцијалне службе – Јарослав Павловић


Сектор водовода и канализације:

Шеф службе одржавања гробља и осталих комуналних делатности – Верољуб Пузовић


Шеф службе изношења смећа ,комуналне хигијене и и машинске радионице –  Предраг Краговић


Управник ППВ-Беоци – Нега Вуковић


Управник ППВ-Копаоник – Милутин Рајковић