JKP Raška

Органи управљања

Директор: Радомир Јаћовић

Надзорни одбор: Председник већа – Ратко Андријанић, два члана већа – Срђан Пузовић и Драган Каровић


Административни сектор:

Шеф опште и правне службе – Срђан Пузовић


Шеф финансијске и комерцијалне службе – Јарослав Павловић


Сектор водовода и канализације:

Шеф службе одржавања гробља и осталих комуналних делатности – Верољуб Пузовић


Шеф службе изношења смећа ,комуналне хигијене и и машинске радионице –  Предраг Краговић


Управник ППВ-Беоци – Нега Вуковић


Управник ППВ-Копаоник – Милутин Рајковић

Радомир Јаћовић – ДИРЕКТОР ЈКП ``РАШКА``


Рођен 10.06.1980год, завршио Економски Факултет Универзитета у Крагујевцу.

Радно искуство:

 • Од 25.11.2007. до 30.06.2013год, "Месна Индустрија Голија" д.о.о. Рашка

Делатност:производња и трговина месом и производима од меса, Позиција: комерцијални директор

 • Од 01.07.2013. до 04.03.2014год, "Изубра трговина" д.о.о. Рашка

Делатност:неспецијализована трговина на велико (претежно месне прерађевине), Позиција:директор

 • Од 01.02.2016 до 30.06.2016год, „Брестови ГМ“ трговина на мало и велико Горњи Милановац

Позиција:менаџер продаје

 • Од 19.07.2016 до 14.07.2017год, ЈКП „Рашка“ Рашка

Позиција: вд директора

 • Од 14.07.2017 и даље, ЈКП „Рашка“ Рашка

Позиција:директор

Ратко Андријанић – ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ``РАШКА``


Рођен 27.08.1957.г у Краљеву. Основу школу и гимназију завршио у Рашки. Дипломирао на Економском факултету у Крагујевацу.

 • Запослио се 1986 г. у ТП Ибар а од 1991 године по издвајају у ДП Први мај фабрика хлеба и пецива. Радио на пословима продаје и трговине, да би напредовао до места комерцијалног руководиоца.
 • После неуспеле приватизације од 2004-2006.године запослен у млекари Милкоп на комерцијалне-финансијским пословима.
 • Са самосталном делатношћу отпочиње да се бави 2008-2019 у Књиговодственој агенцији Омега.
 • Са породицом живи у својој кући у Власову и исчекује пензинерске дане без професионалног ангажмана.


Срђан Пузовић – ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА У ЈКП ``РАШКА`` - из редова запослених

Степен стручне спреме: VII

Врста стручне спреме: Правни факултет, Универзитет у Београду

Радно искуство:

 • Период 2005 - 2007. Године, волонтер, приправник - Треће Основно Јавно Тужилаштво у Београду
 • Од 23.09.2009. године запослен у Јавно Комунално Предузеће „Рашка“ Рашка на пословима правника, на којима је захтевани као услови, степен и стручна спрема – VII Правни факултет
 • Од 12.10.2017. године на пословима Шефа правне и опште службе.


Драган Каровић, дипл.инж саобраћаја – ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА У ЈКП ``РАШКА``


Рођен у Рашки 08.08.1954.год, основну школу и Гимназију завршио у Рашки. Дипломирао на саобраћајном факултету у Београду.

Радна ангажовања:

 • 1984-2004 год,технички руководилац ДП “ Југопревоз Рашка“ из Рашке
 • 2004.-2008. год,директор ЈП „ Национални парк Копаоник“
 • 2008.-2014. год,запослен у ЈП „ Дирекција за урбанизам и изградњу у оштини Рашка“ на местима од службеника за развој инфраструктуре,до помоћника директора.
 • 2014.-2016. год,Директор ЈКП „Рашка“- Рашка
 • 2016.-2019. год,технички директор ЈКП „Рашка“- Рашка