Skip to main content
JKP Raška

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Компримовани природни гас - метан

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Компримовани природни гас - метан

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ - Осигурање имовине и лица

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ - Осигурање имовине и лица

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ - Сервисирање и баждарење тахографа

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ - Сервисирање и баждарење тахографа

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Гориво

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Гориво

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ - Редован годишњи сервис електричних агрегата

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ - Редован годишњи сервис електричних агрегата

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Канцеларијски материјал

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Канцеларијски материјал

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ - Вулканизерске услуге

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ - Вулканизерске услуге

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ - Рачуноводствене услуге

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ - Рачуноводствене услуге

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Хемикалије за испитивање квалитета воде

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Хемикалије за испитавање квалитета воде

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Камион аутосмећар

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Камион аутосмећар

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Хемикалије за обраду воде

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ - Дефектажа и сервис "HACH" уређаја

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ - Дефектажа и сервис "HACH" уређаја

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ - Ауто-електричарски радови

Предмет јавне набавке: РАДОВИ - Ауто-електричарски радови

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ - Аутомеханичарски радови

Предмет јавне набавке: РАДОВИ - Аутомеханичарски радови

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Грађевински материјал

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Рачунарска опрема

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Рачунарска опрема

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Канцеларијски материјал

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Канцеларијски материјал

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Антифриз и друге течности за возила

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Антифриз и друге течности за возила

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Гвожђарски и шрафовски материјал

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Гвожђарски и шрафовски материјал

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ - Превоз запослених

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ - Превоз запослених

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Резервни делови за одржавање возила

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Резервни делови за одржавање возила

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Канцеларијски намештај

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Канцеларијски намештај

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ - Агенцијске услуге

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ - Агенцијске услуге

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Електрична енергија

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Електрична енергија

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Уља и мазива за возила

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Уља и мазива за возила

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Рекламни материјал

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Рекламни материјал

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ - Сервис задњих врата аутосмећара

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ - Сервис задњих врата аутосмећара

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Фасадни и кровни панели

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Фасадни и кровни панели

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Водоводни материјал

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Водоводни материјал за радове на цевоводима по уговорима са општином Рашка

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Гуме за камионе

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Гуме за камионе

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ - Агенцијске услуге

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ - Агенцијске услуге

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Огревно дрво

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Огревно дрво

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ - Сервис дуваљки

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ - Сервис дуваљки

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Грејна тела

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Грејна тела

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ - Услуга ревизије

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ - Услуга ревизије

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Ремонт дизалице

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Ремонт дизалице

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Вреће за подземни контејнер

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Вреће за подземни контејнер

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Заштитне рукавице

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Заштитне рукавице

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Водомери

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Водомери

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Фасадни и кровни панели

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Фасадни и кровни панели

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ - Мобилна телефонија

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ - Мобилна телефонија

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Санитарни материјал

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Санитарни материјал

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - ПВЦ столарија

Предмет јавне набавке: ДОБРА - ПВЦ столарија

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Ударни одвијач

Предмет јавне набавке: ДОБРА - ударни одвијач

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА - Персонализована штампа и паковање докумената

Предмет јавне набавке: УСЛУГА - персонализована штампа и паковање докумената

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА - Сервисирање фекалне пумпе

Предмет јавне набавке: УСЛУГА - Сервисирање фекалне пумпе

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Утоварне рампе

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Утоварне рампе

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Гвожђарски и шрафовски материјал

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Гвожђарски и шрафовски материјал

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА - Дезинфекција, дезинсекција и дератизација прихватилишта за напуштене животиње

Предмет јавне набавке: УСЛУГА - Дезинфекција, дезинсекција и дератизација

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА - Персонализована штампа и паковање докумената

Предмет јавне набавке: УСЛУГА - персонализована штампа и паковање докумената

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Утоварне пумпе

Предмет јавне набавке: ДОБРА - утоварне пумпе

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА - Сервисирање два миксера и генерални ремонт две пумпе

Предмет јавне набавке: УСЛУГА - Сервисирање два миксера и генерални ремонт две пумпе

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА - Сервисирање лабораторијских уређаја

Предмет јавне набавке: УСЛУГА - Сервисирање лабораторијских уређаја

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Сонда за мерење нивоа воде у резервоарима питке воде

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Сонда за мерење нивоа воде у резервоарима питке воде

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Материјал за израду решеткасте конструкције

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Материјал за израду решеткасте конструкције

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Ампуле за успављивање паса при хватању

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Ампуле за успављивање паса при хватању

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Материјал за занатске радове

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Материјал за занатске радове

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Водоинсталатерски алат и опрема

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Водоинсталатерски алат и опрема

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Акумулатори

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Акумулатори

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Осигурање имовине и лица

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Осигурање имовине и запослених

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Спреј за кочнице и ВД спреј

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Спреј за кочнице и ВД спреј

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Маст за централно подмазивање возила и товатна маст

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Маст за централно подмазивање возила и товатна маст

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Ампуле за успављивање паса при хватању

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Ампуле за успављивање паса при хватању

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Средства за одржавање хигијене

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Средства за одржавање хигијене

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Канцеларијски материјал

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Канцеларијски материјал

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Креч у праху

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Креч у праху

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Фекална цистерна

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Фекална цистерна

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Ампуле за успављивање паса при хватању

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Ампуле за успављивање паса при хватању

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Адитиви за возила

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Адитиви за возила

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Водоинсталатерски алат и опрема

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Водоинсталатерски алат и опрема

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Рачунарска опрема и телевизор

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Рачунарска опрема и телевизор

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Грађевински материјал

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Грађевински материјал

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Моторна уља

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Моторна уља

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Адитиви за возила

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Адитиви за возила

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ - Браварско-лимарски радови

Предмет јавне набавке: РАДОВИ - Браварско-лимарски радови

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ - Ауто-механичарски радови

Предмет јавне набавке: РАДОВИ - Ауто-механичарски радови

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ - Ауто-електричарски радови

Предмет јавне набавке: РАДОВИ - Ауто-електричарски радови

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Резана дрвна грађа

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Резана дрвна грађа

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ - Анализа воде

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ - Анализа воде

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ - Ремонт пумпе и електромотора

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ - Ремонт пумпе и електромотора

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ - Периодично испитивање ПП апарата

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ - Периодично испитивање ПП апарата

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Алукомпозит

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Алукомпозит

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ - Ремонт пумпе и електромотора

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ - Ремонт пумпе и електромотора

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Анализа воде

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Анализа воде

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Водоводни материјал

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Водоводни материјал

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Грађевински материјал

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Грађевински материјал

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Ситне хемикалије

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Ситне хемикалије

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Хидраулична пумпа

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Хидраулична пумпа

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Материјал за чајну кухињу

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Материјал за чајну кухињу

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Лабораторијски турбидиметар

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Лабораторијски турбидиметар

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Гвожђарски и шрафовски материјал

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Гвожђарски и шрафовски материјал

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Резервни делови за одржавање возила

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Резервни делови за одржавање возила

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ - Ветеринарске услуге

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ - Ветеринарске услуге

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Гориво

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Гориво

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ - Превоз запослених

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ - Превоз запослених

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Сензор нивоа воде

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Сензор нивоа воде

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Новогодишњи пакетићи (кондиторски производи)

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Новогодишњи пакетићи (кондиторски производи)

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Новогодишњи пакетићи (школски прибор)

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Новогодишњи пакетићи (школски прибор)

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Уља и мазива

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Уља и мазива

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Гвожђарски и шрафовски материјал

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Гвожђарски и шрафовски материјал

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Рекламни материјал

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Рекламни материјал

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Водоводни материјал

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Водоводни материјал

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Електрична енергија за 2023. годину

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Електрична енергија за 2023. годину

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Хемикалије за обраду воде за 2023. годину

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Хемикалије за обраду воде за 2023. годину

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ - Агенцијске услуге за 2023. годину

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ - Агенцијске услуге за 2023. годину

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Гумена гусеница

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Гумена гусеница

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Аутомобилске и камионске гуме

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Аутомобилске и камионске гуме

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Опрема за хлорисање

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Опрема за хлорисање

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Сет реагенаса за компаратор за мерење резидуалног хлордиоксида

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Сет реагенаса за компаратор за мерење резидуалног хлордиоксида

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Врећа за подземни контејнер

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Врећа за подземни контејнер

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Метални елементи

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Метални елементи

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Огревно дрво

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Огревно дрво

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Дозирне пумпе

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Дозирне пумпе

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ - Технички преглед возила

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ - Технички преглед возила

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ - Ангажовање допунске радне снаге

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ - Ангажовање допунске радне снаге

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Електрична енергија

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Електрична енергија

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Гвожђарски и шрафовски материјал

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Гвожђарски и шрафовски материјал

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Набавка сонде за електропроводљивост, мотора за узоркивач и сензори за мерење кисеоника

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Набавка сонде за електропроводљивост, мотора за узоркивач и сензори за мерење кисеоника

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ - Услуга ревизије

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ - Услуга ревизије

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Рачунарска опрема

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Рачунарска опрема

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Хемикалије

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Хемикалије

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ - Сервис клипно аксијалне пумпе Parker 70-35R

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ - Сервис клипно аксијалне пумпе Parker 70-35R

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ - Ископ земље

Предмет јавне набавке: РАДОВИ - Ископ земље

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Грађевински материјал

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Грађевински материјал

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Набавка сонде за електропроводљивост, мотора за узоркивач и сензори за мерење кисеоника

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Набавка сонде за електропроводљивост, мотора за узоркивач и сензори за мерење кисеоника

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Уља и мазива

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Уља и мазива

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА - Сервисирање и баждарење тахографа

Предмет јавне набавке: УСЛУГА - Сервисирање и баждарење тахографа

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Канцеларијски материјал

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Канцеларијски материјал

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА - Понуда за израду пројекта

Предмет јавне набавке: УСЛУГА - Понуда за израду пројекта

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - HTZ опрема

Предмет јавне набавке: ДОБРА - HTZ опрема

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Половно теретно возило

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Половно теретно возило

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Половно специјално возило - аутоподизач

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Половно специјално возило - аутоподизач

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Водоводни материјал

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Водоводни материјал

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ - Дезинфекција, дезинсекција и дератизација прихватилишта за напуштене животиње

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ - Дезинфекција, дезинсекција и дератизација прихватилишта за напуштене животиње

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ - Одржавање и сервисирање техничких средстава - дуваљке

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ - Одржавање и сервисирање техничких средстава - дуваљке

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ - Ветеринарске услуге

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ - Ветеринарске услуге

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Храна за псе

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Храна за псе

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ - Осигурање имовине и запослених

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ - Осигурање имовине и запослених

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Електрична енергија

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Електрична енергија

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ - Услуга персонализоване штампе и паковања докумената

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ - Услуга персонализоване штампе и паковања докумената

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ - Ангажовање допунске радне снаге

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ - Ангажовање допунске радне снаге

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Средства за личну заштиту на раду

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Средства за личну заштиту на раду

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Набавка микробног препарата

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Набавка микробног препарата „Bioremove FOB BOOST“

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Лабораторијски прибор

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Лабораторијски прибор

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Хемикалије

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Хемикалије

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ - Уградња бежичног система за мерење питке воде

Предмет јавне набавке: РАДОВИ - Уградња бежичног система за мерење питке воде

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Гвожђарски и шрафовски материјал

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Гвожђарски и шрафовски материјал

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ - Ауто-електричарски радови

Предмет јавне набавке: РАДОВИ - Ауто-електричарски радови

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ - Аутомеханичарски радови

Предмет јавне набавке: РАДОВИ - Аутомеханичарски радови

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ - Браварско-лимарски радови

Предмет јавне набавке: РАДОВИ - Браварско-лимарски радови

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Парковска канта за отпатке

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Парковска канта за отпатке

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Гориво

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Гориво

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Грађевински материјал

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Грађевински материјал

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ - Рачуноводствене услуге

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ - Рачуноводствене услуге

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ - Анализа воде

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ - Анализа воде

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Уља за возила

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Уља за возила

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Антифриз и друге течности за возила

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Антифриз и друге течности за возила

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Акумулатори

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Акумулатори

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Контејнери за одлагање отпада

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Контејнери за одлагање отпада

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Грађевински материјал

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Грађевински материјал

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Набавка новог аутосмећара

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Набавка новог аутосмећара

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Ново теренско возило

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Ново теренско возило

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА - Превоз запослених

Предмет јавне набавке: УСЛУГА - Превоз запослених

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА - Ангажовање допунске радне снаге

Предмет јавне набавке: УСЛУГА - Ангажовање допунске радне снаге

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Електрична енергија

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Електрична енергија

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Хемикалије за обраду воде

Предмет јавне набавке: ДОБРА -Хемикалије за обраду воде

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА - Замена оштећене инсталације ППОВ Рвати

Предмет јавне набавке: УСЛУГА - Замена оштећене инсталације ППОВ Рвати

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Опрема за одржавање водоводне и канализационе мреже

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Опрема за одржавање водоводне и канализационе мреже

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - Хемикалије за обраду воде

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Хемикалије за обраду воде

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ - Агенцијске услуге ангажовања допунске радне снаге

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ - Агенцијске услуге ангажовања допунске радне снаге

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ - Услуга персонализоване штампе и паковања докумената

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ - Услуга персонализоване штампе и паковања докумената

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ – Браварски радови на водозахвату у Брвеници

Предмет јавне набавке: РАДОВИ - Лабораторијски прибор

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – Лабораторијски прибор

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Лабораторијски прибор

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – Водомери

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Водомери

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – Врећа за подземни контејнер

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Врећа за подземни контејнер

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – Аутомобилске и камионске гуме

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Аутомобилске и камионске гуме

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ – Сервис компресора

Предмет јавне набавке: РАДОВИ - Сервис компресора ТРУДБЕНИК ДОБОЈ ТИП 2XF4NF 1010

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ – Ремонт мешача

Предмет јавне набавке: РАДОВИ - Ремонт мешачаVILO tip EMU TR 75

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – Противпожарни апарати

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Противпожарни апарати

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ – Ветеринарске услуге

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ - Ветеринарске услуге (услуге стерилизације, кастрације и др.)

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ – Сервис компресора

Предмет јавне набавке: РАДОВИ – Сервис компресораТРУДБЕНИК ДОБОЈ ТИП 2XF4NF 1015

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – Набавка новог погребног возила

Предмет јавне набавке: ДОБРА – Набавка новог погребног возила

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ – НАБАВКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ ЗА СИГНАЛИЗАЦИЈУ НА БАЗЕНУ ПИЈАЋЕ ВОДЕ „ЈАРАМ“ КОПАОНИК

Предмет јавне набавке: РАДОВИ – НАБАВКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ ЗА СИГНАЛИЗАЦИЈУ НА БАЗЕНУ ПИЈАЋЕ ВОДЕ „ЈАРАМ“ КОПАОНИК

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА Ветеринарске услуге

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – Ветеринарске услуге (услуге стерилизације, кастрације и др.)

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА Средства за личну заштиту на раду

Предмет јавне набавке: ДОБРА – Средства за личну заштиту на раду

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ Сервис компресора ALMING COMBI 11

Предмет јавне набавке: РАДОВИ – Сервис компресора ALMING COMBI 11

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ Ремонт потисне пумпе за воду снаге 225 kw

Предмет јавне набавке: РАДОВИ – Ремонт потисне пумпе за воду снаге 225 kw

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА Огревно дрво

Предмет јавне набавке: ДОБРА – Огревно дрво

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА Катјонски полиелектролит

Предмет јавне набавке: ДОБРА – Катјонски полиелектролит

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА Хемикалије за обраду воде

Предмет јавне набавке: ДОБРА – Хемикалије за обраду воде

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ Услуга ревизије

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ – Услуга ревизије

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА Средства за одржавање хигијене

Предмет јавне набавке: ДОБРА – Средства за одржавање хигијене

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ Ангажовање допунске радне снаге

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ – Ангажовање допунске радне снаге

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА Гориво

Предмет јавне набавке: ДОБРА – Гориво

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ Услуге мобилне телефоније

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ – Услуге мобилне телефоније

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ СЕРВИСИРАЊЕ ЗАДЊИХ ВРАТА АУТОСМЕЋАРА

Предмет јавне набавке: РАДОВИ – СЕРВИСИРАЊЕ ЗАДЊИХ ВРАТА АУТОСМЕЋАРА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ Велики сервис PALAZZINI PB 70

Предмет јавне набавке: РАДОВИВелики сервис PALAZZINI PB 70

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА ПОЛОВНО ТЕРЕТНО ВОЗИЛО

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ПОЛОВНО ТЕРЕТНО ВОЗИЛО

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ТЕЛЕВИЗОР

Предмет јавне набавке: ДОБРА – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ТЕЛЕВИЗОР

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА РЕЗЕРВОАР ПИТКЕ ВОДЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – РЕЗЕРВОАР ПИТКЕ ВОДЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА – ИЗРАДА ПРОЈЕКТА И ПЛАНА СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – ИЗРАДА ПРОЈЕКТА И ПЛАНА СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ГВОЖЂАРСКИ И ШРАФОВСКИ МАТЕРИЈАЛ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ГВОЖЂАРСКИ И ШРАФОВСКИ МАТЕРИЈАЛ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА - АНГАЖОВАЊЕ ДОПУНСКЕ РАДНЕ СНАГЕ

Предмет јавне набавке: УСЛУГА - АНГАЖОВАЊЕ ДОПУНСКЕ РАДНЕ СНАГЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА - РАЧУНОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Предмет јавне набавке: УСЛУГА - РАЧУНОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – УТОВАРНА РАМПА БЕЗ РУБА (ПАР)

Предмет јавне набавке: ДОБРА – УТОВАРНА РАМПА БЕЗ РУБА (ПАР)

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА – Дезинфекција, дезинсекција и дератизација прихватилишта за напуштене животиње

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – Дезинфекција, дезинсекција и дератизација прихватилишта за напуштене животиње

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – Набавка хемикалија за лабораторију ППОВ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – НАБАВКА ХЕМИКАЛИЈА ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ ППОВ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ХЛОРИНАТОР

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ХЛОРИНАТОР

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – НАБАВКА И МОНТАЖА НОВИХ РОЛО РЕШЕТКИ И ФИКСНИХ РЕШЕТКИ НА УПРАВНОЈ ЗГРАДИ У РАШКИ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – НАБАВКА И МОНТАЖА НОВИХ РОЛО РЕШЕТКИ И ФИКСНИХ РЕШЕТКИ НА УПРАВНОЈ ЗГРАДИ У РАШКИ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПЛОЧАСТИ НАМЕШТАЈ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПЛОЧАСТИ НАМЕШТАЈ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА – ПРАЊЕ ВОЗИЛА

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – ПРАЊЕ ВОЗИЛА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ПОКЛОПАЦ СА НОЖНОМ КОМАНДОМ ЗА ПОДЗЕМНИ СТАЦИОНАРНИ КОНТЕЈНЕР ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД ЗАПРЕМИНЕ 3 м3

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ПОКЛОПАЦ СА НОЖНОМ КОМАНДОМ ЗА ПОДЗЕМНИ СТАЦИОНАРНИ КОНТЕЈНЕР ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД ЗАПРЕМИНЕ 3 м3

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – КОНТЕЈНЕРИ ЗА ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

Предмет јавне набавке: ДОБРА – КОНТЕЈНЕРИ ЗА ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ – РЕКОНСТРУКЦИЈА УВ ФИЛТЕРА

Предмет јавне набавке: РАДОВИ – РЕКОНСТРУКЦИЈА УВ ФИЛТЕРА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА – ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА

Предмет јавне набавке: ДОБРА – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ПАРКОВСКА КАНТА ЗА ОТПАТКЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ПАРКОВСКА КАНТА ЗА ОТПАТКЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА – КОНТРОЛНО ХВП ИСПИТИВАЊЕ ПП АПАРАТА

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – КОНТРОЛНО ХВП ИСПИТИВАЊЕ ПП АПАРАТА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЈКП "РАШКА"

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЈКП "РАШКА"

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ПВЦ СТОЛАРИЈА

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ПВЦ СТОЛАРИЈА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ МАГИСТРАЛНИХ ЦЕВОВОДА КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ МАГИСТРАЛНИХ ЦЕВОВОДА КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА – НАБАВКА УСЛУГЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – НАБАВКА УСЛУГЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА – ИСПИТИВАЊЕ И АНАЛИЗА САСТАВА И ЧИСТОЋЕ ВОДЕ

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – ИСПИТИВАЊЕ И АНАЛИЗА САСТАВА И ЧИСТОЋЕ ВОДЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЈКП „РАШКА“

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЈКП „РАШКА“

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА – КОНТРОЛНО ХВП ИСПИТИВАЊЕ ПП АПАРАТА

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – КОНТРОЛНО ХВП ИСПИТИВАЊЕ ПП АПАРАТА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА- ФАРБАРСКИ, ФАСАДНИ И СЛИЧАН МАТЕРИЈАЛ

Предмет јавне набавке: ДОБРА- ФАРБАРСКИ, ФАСАДНИ И СЛИЧАН МАТЕРИЈАЛ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ТЕЛЕВИЗОР

Предмет јавне набавке: ДОБРА - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ТЕЛЕВИЗОР

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ФАРБАРСКИ, ФАСАДНИ И СЛИЧАН МАТЕРИЈАЛ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ФАРБАРСКИ, ФАСАДНИ И СЛИЧАН МАТЕРИЈАЛ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ДАСКЕ ЗА ШАЛОВАЊЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ДАСКЕ ЗА ШАЛОВАЊЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НИВОА ВОДЕ У ФИЛТЕРИМА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ СА ПАРАМЕТРИСАЊЕМ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НИВОА ВОДЕ У ФИЛТЕРИМА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ СА ПАРАМЕТРИСАЊЕМ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ТЕЛЕВИЗОР

Предмет јавне набавке: ДОБРА – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ТЕЛЕВИЗОР

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ОБРАДУ ВОДЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРА - ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ОБРАДУ ВОДЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА - АНГАЖОВАЊЕ ДОПУНСКЕ РАДНЕ СНАГЕ

Предмет јавне набавке: УСЛУГА-АНГАЖОВАЊЕ ДОПУНСКЕ РАДНЕ СНАГЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА - ВЕТЕРИНАРСКЕ УСЛУГЕ (УСЛУГЕ СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ, КАСТРАЦИЈЕ И ДР.).

Предмет јавне набавке: УСЛУГА-ВЕТЕРИНАРСКЕ УСЛУГЕ (УСЛУГЕ СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ, КАСТРАЦИЈЕ И ДР.).

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА- ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ

Предмет јавне набавке: ДОБРА- ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА- СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРА- СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА- ГВОЖЂАРСКИ И ШРАФОВСКИ МАТЕРИЈАЛ

Предмет јавне набавке: ДОБРА- ГВОЖЂАРСКИ И ШРАФОВСКИ МАТЕРИЈАЛ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА – ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА У ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА У ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ГВОЖЂАРСКИ И ШРАФОВСКИ МАТЕРИЈАЛ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ГВОЖЂАРСКИ И ШРАФОВСКИ МАТЕРИЈАЛ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ХЕМИКАЛИЈА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ХЕМИКАЛИЈА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБАРА – НОВО НЕКОРИШЋЕНО СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО

Предмет јавне набавке: ДОБРА – НОВО НЕКОРИШЋЕНО СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – DOBARA – Hemikalija koja se koristi u preradi vode za piće

Предмет јавне набавке: DOBARA – Hemikalija koja se koristi u preradi vode za piće

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Предмет јавне набавке: ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА - ВЕТЕРИНАРСКЕ УСЛУГЕ

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – ВЕТЕРИНАРСКЕ УСЛУГЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА - ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА - АГЕНЦИЈСКЕ УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА ДОПУНСКЕ РАДНЕ СНАГЕ

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – АГЕНЦИЈСКЕ УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА ДОПУНСКЕ РАДНЕ СНАГЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ХРАНА ЗА ПСЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ХРАНА ЗА ПСЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРО – ПОЛОВНО ТЕРЕТНО ВОЗИЛО

Предмет јавне набавке: ДОБРО – ПОЛОВНО ТЕРЕТНО ВОЗИЛО

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА – ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА, УЗЕМЉЕЊА И ГРОМОБРАНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА, УЗЕМЉЕЊА И ГРОМОБРАНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – Набавка добара – ХЛОРДИОКСИД компонента А и Б

Предмет јавне набавке: Набавка добара – ХЛОРДИОКСИД компонента А и Б

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ОПРЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ОПРЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – МИКРОБНИ ПРЕПАРАТ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – МИКРОБНИ ПРЕПАРАТ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – КОНТЕЈНЕРИ ЗА ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

Предмет јавне набавке: ДОБРА – КОНТЕЈНЕРИ ЗА ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРО – УСИСИВАЧ ЗА ЛИШЋЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРО – УСИСИВАЧ ЗА ЛИШЋЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ – ИЗВОЂЕЊЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА

Предмет јавне набавке: РАДОВИ – ИЗВОЂЕЊЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА – АГЕНЦИЈСКЕ УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА ДОПУНСКЕ РАДНЕ СНАГЕ

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – АГЕНЦИЈСКЕ УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА ДОПУНСКЕ РАДНЕ СНАГЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБАРА – НОВО НЕКОРИШЋЕНО ПУТНИЧКО ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО 4×4

Предмет јавне набавке: ДОБАРА – НОВО НЕКОРИШЋЕНО ПУТНИЧКО ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО 4×4

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – УНИФОРМЕ ЗА СЛУЖБЕНИКЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Предмет јавне набавке: ДОБРА – УНИФОРМЕ ЗА СЛУЖБЕНИКЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ТРАКАСТЕ ЗАВЕСЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ТРАКАСТЕ ЗАВЕСЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – 1. ПОСУДА ЗА ПРИХВАТ ОТПАДА (ВРЕЋА ЗА ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕР ЗАПРЕМИНЕ 3m³) 2. ПАРКОВСКА КАНТА ЗА ОТПАТКЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – 1. ПОСУДА ЗА ПРИХВАТ ОТПАДА (ВРЕЋА ЗА ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕР ЗАПРЕМИНЕ 3m³) 2. ПАРКОВСКА КАНТА ЗА ОТПАТКЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ – УГРАДЊА ЛИМА И ОЛУКА

Предмет јавне набавке: РАДОВИ – УГРАДЊА ЛИМА И ОЛУКА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБАРА – АУТОМОБИЛСКЕ И КАМИОНСКЕ ГУМЕ

Предмет јавне набавке: ДОБАРА – АУТОМОБИЛСКЕ И КАМИОНСКЕ ГУМЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА – УСЛУГА РЕВИЗИЈЕ

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – УСЛУГА РЕВИЗИЈЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ДВОКОМПОНЕНТНИ ХЛОРДИОКСИД

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ДВОКОМПОНЕНТНИ ХЛОРДИОКСИД

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ – ИЗВОЂЕЊЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА

Предмет јавне набавке: РАДОВИ – ИЗВОЂЕЊЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ – ИЗВОЂЕЊЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА

Предмет јавне набавке: РАДОВИ – ИЗВОЂЕЊЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – Материјал за спољашњу фекалну и атмосферску канализацију

Предмет јавне набавке: ДОБРА – Материјал за спољашњу фекалну и атмосферску канализацију

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НИВОА ТЕЧНОСТИ СА ПАРАМЕТРИСАЊЕМ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НИВОА ТЕЧНОСТИ СА ПАРАМЕТРИСАЊЕМ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ – ИЗВОЂЕЊЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА

Предмет јавне набавке: РАДОВИ – ИЗВОЂЕЊЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ – ИЗРАДА И УГРАДЊА НОВОГ САНДУКА АУТОСМЕЋАРА

Предмет јавне набавке: РАДОВИ – ИЗРАДА И УГРАДЊА НОВОГ САНДУКА АУТОСМЕЋАРА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – Hemikalija koja se koristi u tretmanu otpadnih voda KATJONSKI POLIELEKTROLIT

Предмет јавне набавке: Hemikalija koja se koristi u tretmanu otpadnih voda KATJONSKI POLIELEKTROLIT

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ – Agencijske usluge angažovanja radnika

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ - Agencijske usluge angažovanja radnika

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – Nabavka benzina

Предмет јавне набавке: ДОБРА – Nabavka benzina

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ДВОКОМПОНЕНТНИ ХЛОРДИОКСИД

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ДВОКОМПОНЕНТНИ ХЛОРДИОКСИД

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – Набавка добара – Хемикалије које се користе у процесу производње воде за пиће

Предмет јавне набавке: Набавка добара – Хемикалије које се користе у процесу производње воде за пиће

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – КОНТЕЈНЕРИ ЗА ОТПАД

Предмет јавне набавке: ДОБРА – КОНТЕЈНЕРИ ЗА ОТПАД

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – Резервни делови за одржавање возила

Предмет јавне набавке: ДОБРА – Резервни делови за одржавање возила

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ – НАДОГРАДЊА АУТОПОДИЗАЧА КОНТЕЈНЕРА

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ – НАДОГРАДЊА АУТОПОДИЗАЧА КОНТЕЈНЕРА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -  Одржавање механизације

Предмет јавне набавке: Одржавање механизације

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -  Резервни делови за одржавање возила

Предмет јавне набавке: Резервни делови за одржавање возила

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа: