JKP Raška

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – Аутомобилске и камионске гуме

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Аутомобилске и камионске гуме

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ – Сервис компресора

Предмет јавне набавке: РАДОВИ - Сервис компресора ТРУДБЕНИК ДОБОЈ ТИП 2XF4NF 1010

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ – Ремонт мешача

Предмет јавне набавке: РАДОВИ - Ремонт мешачаVILO tip EMU TR 75

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – Противпожарни апарати

Предмет јавне набавке: ДОБРА - Противпожарни апарати

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ – Ветеринарске услуге

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ - Ветеринарске услуге (услуге стерилизације, кастрације и др.)

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ – Сервис компресора

Предмет јавне набавке: РАДОВИ – Сервис компресораТРУДБЕНИК ДОБОЈ ТИП 2XF4NF 1015

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – Набавка новог погребног возила

Предмет јавне набавке: ДОБРА – Набавка новог погребног возила

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ – НАБАВКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ ЗА СИГНАЛИЗАЦИЈУ НА БАЗЕНУ ПИЈАЋЕ ВОДЕ „ЈАРАМ“ КОПАОНИК

Предмет јавне набавке: РАДОВИ – НАБАВКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ ЗА СИГНАЛИЗАЦИЈУ НА БАЗЕНУ ПИЈАЋЕ ВОДЕ „ЈАРАМ“ КОПАОНИК

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА Ветеринарске услуге

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – Ветеринарске услуге (услуге стерилизације, кастрације и др.)

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА Средства за личну заштиту на раду

Предмет јавне набавке: ДОБРА – Средства за личну заштиту на раду

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ Сервис компресора ALMING COMBI 11

Предмет јавне набавке: РАДОВИ – Сервис компресора ALMING COMBI 11

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ Ремонт потисне пумпе за воду снаге 225 kw

Предмет јавне набавке: РАДОВИ – Ремонт потисне пумпе за воду снаге 225 kw

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА Огревно дрво

Предмет јавне набавке: ДОБРА – Огревно дрво

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА Катјонски полиелектролит

Предмет јавне набавке: ДОБРА – Катјонски полиелектролит

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА Хемикалије за обраду воде

Предмет јавне набавке: ДОБРА – Хемикалије за обраду воде

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ Услуга ревизије

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ – Услуга ревизије

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА Средства за одржавање хигијене

Предмет јавне набавке: ДОБРА – Средства за одржавање хигијене

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ Ангажовање допунске радне снаге

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ – Ангажовање допунске радне снаге

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА Гориво

Предмет јавне набавке: ДОБРА – Гориво

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ Услуге мобилне телефоније

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ – Услуге мобилне телефоније

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ СЕРВИСИРАЊЕ ЗАДЊИХ ВРАТА АУТОСМЕЋАРА

Предмет јавне набавке: РАДОВИ – СЕРВИСИРАЊЕ ЗАДЊИХ ВРАТА АУТОСМЕЋАРА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ Велики сервис PALAZZINI PB 70

Предмет јавне набавке: РАДОВИВелики сервис PALAZZINI PB 70

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА ПОЛОВНО ТЕРЕТНО ВОЗИЛО

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ПОЛОВНО ТЕРЕТНО ВОЗИЛО

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ТЕЛЕВИЗОР

Предмет јавне набавке: ДОБРА – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ТЕЛЕВИЗОР

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА РЕЗЕРВОАР ПИТКЕ ВОДЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – РЕЗЕРВОАР ПИТКЕ ВОДЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА – ИЗРАДА ПРОЈЕКТА И ПЛАНА СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – ИЗРАДА ПРОЈЕКТА И ПЛАНА СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ГВОЖЂАРСКИ И ШРАФОВСКИ МАТЕРИЈАЛ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ГВОЖЂАРСКИ И ШРАФОВСКИ МАТЕРИЈАЛ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА - АНГАЖОВАЊЕ ДОПУНСКЕ РАДНЕ СНАГЕ

Предмет јавне набавке: УСЛУГА - АНГАЖОВАЊЕ ДОПУНСКЕ РАДНЕ СНАГЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА - РАЧУНОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Предмет јавне набавке: УСЛУГА - РАЧУНОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – УТОВАРНА РАМПА БЕЗ РУБА (ПАР)

Предмет јавне набавке: ДОБРА – УТОВАРНА РАМПА БЕЗ РУБА (ПАР)

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА – Дезинфекција, дезинсекција и дератизација прихватилишта за напуштене животиње

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – Дезинфекција, дезинсекција и дератизација прихватилишта за напуштене животиње

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – Набавка хемикалија за лабораторију ППОВ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – НАБАВКА ХЕМИКАЛИЈА ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ ППОВ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ХЛОРИНАТОР

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ХЛОРИНАТОР

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – НАБАВКА И МОНТАЖА НОВИХ РОЛО РЕШЕТКИ И ФИКСНИХ РЕШЕТКИ НА УПРАВНОЈ ЗГРАДИ У РАШКИ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – НАБАВКА И МОНТАЖА НОВИХ РОЛО РЕШЕТКИ И ФИКСНИХ РЕШЕТКИ НА УПРАВНОЈ ЗГРАДИ У РАШКИ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПЛОЧАСТИ НАМЕШТАЈ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПЛОЧАСТИ НАМЕШТАЈ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА – ПРАЊЕ ВОЗИЛА

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – ПРАЊЕ ВОЗИЛА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ПОКЛОПАЦ СА НОЖНОМ КОМАНДОМ ЗА ПОДЗЕМНИ СТАЦИОНАРНИ КОНТЕЈНЕР ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД ЗАПРЕМИНЕ 3 м3

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ПОКЛОПАЦ СА НОЖНОМ КОМАНДОМ ЗА ПОДЗЕМНИ СТАЦИОНАРНИ КОНТЕЈНЕР ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД ЗАПРЕМИНЕ 3 м3

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – КОНТЕЈНЕРИ ЗА ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

Предмет јавне набавке: ДОБРА – КОНТЕЈНЕРИ ЗА ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ – РЕКОНСТРУКЦИЈА УВ ФИЛТЕРА

Предмет јавне набавке: РАДОВИ – РЕКОНСТРУКЦИЈА УВ ФИЛТЕРА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА – ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА

Предмет јавне набавке: ДОБРА – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ПАРКОВСКА КАНТА ЗА ОТПАТКЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ПАРКОВСКА КАНТА ЗА ОТПАТКЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА – КОНТРОЛНО ХВП ИСПИТИВАЊЕ ПП АПАРАТА

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – КОНТРОЛНО ХВП ИСПИТИВАЊЕ ПП АПАРАТА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЈКП "РАШКА"

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЈКП "РАШКА"

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ПВЦ СТОЛАРИЈА

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ПВЦ СТОЛАРИЈА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ МАГИСТРАЛНИХ ЦЕВОВОДА КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ МАГИСТРАЛНИХ ЦЕВОВОДА КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА – НАБАВКА УСЛУГЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – НАБАВКА УСЛУГЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА – ИСПИТИВАЊЕ И АНАЛИЗА САСТАВА И ЧИСТОЋЕ ВОДЕ

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – ИСПИТИВАЊЕ И АНАЛИЗА САСТАВА И ЧИСТОЋЕ ВОДЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЈКП „РАШКА“

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЈКП „РАШКА“

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА – КОНТРОЛНО ХВП ИСПИТИВАЊЕ ПП АПАРАТА

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – КОНТРОЛНО ХВП ИСПИТИВАЊЕ ПП АПАРАТА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА- ФАРБАРСКИ, ФАСАДНИ И СЛИЧАН МАТЕРИЈАЛ

Предмет јавне набавке: ДОБРА- ФАРБАРСКИ, ФАСАДНИ И СЛИЧАН МАТЕРИЈАЛ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ТЕЛЕВИЗОР

Предмет јавне набавке: ДОБРА - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ТЕЛЕВИЗОР

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ФАРБАРСКИ, ФАСАДНИ И СЛИЧАН МАТЕРИЈАЛ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ФАРБАРСКИ, ФАСАДНИ И СЛИЧАН МАТЕРИЈАЛ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ДАСКЕ ЗА ШАЛОВАЊЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ДАСКЕ ЗА ШАЛОВАЊЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НИВОА ВОДЕ У ФИЛТЕРИМА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ СА ПАРАМЕТРИСАЊЕМ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НИВОА ВОДЕ У ФИЛТЕРИМА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ СА ПАРАМЕТРИСАЊЕМ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ТЕЛЕВИЗОР

Предмет јавне набавке: ДОБРА – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ТЕЛЕВИЗОР

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА - ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ОБРАДУ ВОДЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРА - ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ОБРАДУ ВОДЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА - АНГАЖОВАЊЕ ДОПУНСКЕ РАДНЕ СНАГЕ

Предмет јавне набавке: УСЛУГА-АНГАЖОВАЊЕ ДОПУНСКЕ РАДНЕ СНАГЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА - ВЕТЕРИНАРСКЕ УСЛУГЕ (УСЛУГЕ СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ, КАСТРАЦИЈЕ И ДР.).

Предмет јавне набавке: УСЛУГА-ВЕТЕРИНАРСКЕ УСЛУГЕ (УСЛУГЕ СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ, КАСТРАЦИЈЕ И ДР.).

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА- ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ

Предмет јавне набавке: ДОБРА- ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА- СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРА- СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА- ГВОЖЂАРСКИ И ШРАФОВСКИ МАТЕРИЈАЛ

Предмет јавне набавке: ДОБРА- ГВОЖЂАРСКИ И ШРАФОВСКИ МАТЕРИЈАЛ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА – ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА У ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА У ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ГВОЖЂАРСКИ И ШРАФОВСКИ МАТЕРИЈАЛ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ГВОЖЂАРСКИ И ШРАФОВСКИ МАТЕРИЈАЛ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ХЕМИКАЛИЈА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ХЕМИКАЛИЈА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБАРА – НОВО НЕКОРИШЋЕНО СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО

Предмет јавне набавке: ДОБРА – НОВО НЕКОРИШЋЕНО СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – DOBARA – Hemikalija koja se koristi u preradi vode za piće

Предмет јавне набавке: DOBARA – Hemikalija koja se koristi u preradi vode za piće

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Предмет јавне набавке: ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА - ВЕТЕРИНАРСКЕ УСЛУГЕ

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – ВЕТЕРИНАРСКЕ УСЛУГЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА - ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА - АГЕНЦИЈСКЕ УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА ДОПУНСКЕ РАДНЕ СНАГЕ

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – АГЕНЦИЈСКЕ УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА ДОПУНСКЕ РАДНЕ СНАГЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ХРАНА ЗА ПСЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ХРАНА ЗА ПСЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРО – ПОЛОВНО ТЕРЕТНО ВОЗИЛО

Предмет јавне набавке: ДОБРО – ПОЛОВНО ТЕРЕТНО ВОЗИЛО

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА – ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА, УЗЕМЉЕЊА И ГРОМОБРАНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА, УЗЕМЉЕЊА И ГРОМОБРАНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – Набавка добара – ХЛОРДИОКСИД компонента А и Б

Предмет јавне набавке: Набавка добара – ХЛОРДИОКСИД компонента А и Б

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ОПРЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ОПРЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – МИКРОБНИ ПРЕПАРАТ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – МИКРОБНИ ПРЕПАРАТ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – КОНТЕЈНЕРИ ЗА ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

Предмет јавне набавке: ДОБРА – КОНТЕЈНЕРИ ЗА ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРО – УСИСИВАЧ ЗА ЛИШЋЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРО – УСИСИВАЧ ЗА ЛИШЋЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ – ИЗВОЂЕЊЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА

Предмет јавне набавке: РАДОВИ – ИЗВОЂЕЊЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА – АГЕНЦИЈСКЕ УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА ДОПУНСКЕ РАДНЕ СНАГЕ

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – АГЕНЦИЈСКЕ УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА ДОПУНСКЕ РАДНЕ СНАГЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБАРА – НОВО НЕКОРИШЋЕНО ПУТНИЧКО ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО 4×4

Предмет јавне набавке: ДОБАРА – НОВО НЕКОРИШЋЕНО ПУТНИЧКО ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО 4×4

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – УНИФОРМЕ ЗА СЛУЖБЕНИКЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Предмет јавне набавке: ДОБРА – УНИФОРМЕ ЗА СЛУЖБЕНИКЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ТРАКАСТЕ ЗАВЕСЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ТРАКАСТЕ ЗАВЕСЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – 1. ПОСУДА ЗА ПРИХВАТ ОТПАДА (ВРЕЋА ЗА ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕР ЗАПРЕМИНЕ 3m³) 2. ПАРКОВСКА КАНТА ЗА ОТПАТКЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – 1. ПОСУДА ЗА ПРИХВАТ ОТПАДА (ВРЕЋА ЗА ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕР ЗАПРЕМИНЕ 3m³) 2. ПАРКОВСКА КАНТА ЗА ОТПАТКЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ – УГРАДЊА ЛИМА И ОЛУКА

Предмет јавне набавке: РАДОВИ – УГРАДЊА ЛИМА И ОЛУКА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБАРА – АУТОМОБИЛСКЕ И КАМИОНСКЕ ГУМЕ

Предмет јавне набавке: ДОБАРА – АУТОМОБИЛСКЕ И КАМИОНСКЕ ГУМЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА – УСЛУГА РЕВИЗИЈЕ

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – УСЛУГА РЕВИЗИЈЕ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ДВОКОМПОНЕНТНИ ХЛОРДИОКСИД

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ДВОКОМПОНЕНТНИ ХЛОРДИОКСИД

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ – ИЗВОЂЕЊЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА

Предмет јавне набавке: РАДОВИ – ИЗВОЂЕЊЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ – ИЗВОЂЕЊЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА

Предмет јавне набавке: РАДОВИ – ИЗВОЂЕЊЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – Материјал за спољашњу фекалну и атмосферску канализацију

Предмет јавне набавке: ДОБРА – Материјал за спољашњу фекалну и атмосферску канализацију

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НИВОА ТЕЧНОСТИ СА ПАРАМЕТРИСАЊЕМ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НИВОА ТЕЧНОСТИ СА ПАРАМЕТРИСАЊЕМ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ – ИЗВОЂЕЊЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА

Предмет јавне набавке: РАДОВИ – ИЗВОЂЕЊЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ – ИЗРАДА И УГРАДЊА НОВОГ САНДУКА АУТОСМЕЋАРА

Предмет јавне набавке: РАДОВИ – ИЗРАДА И УГРАДЊА НОВОГ САНДУКА АУТОСМЕЋАРА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – Hemikalija koja se koristi u tretmanu otpadnih voda KATJONSKI POLIELEKTROLIT

Предмет јавне набавке: Hemikalija koja se koristi u tretmanu otpadnih voda KATJONSKI POLIELEKTROLIT

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ – Agencijske usluge angažovanja radnika

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ - Agencijske usluge angažovanja radnika

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – Nabavka benzina

Предмет јавне набавке: ДОБРА – Nabavka benzina

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ДВОКОМПОНЕНТНИ ХЛОРДИОКСИД

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ДВОКОМПОНЕНТНИ ХЛОРДИОКСИД

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – Набавка добара – Хемикалије које се користе у процесу производње воде за пиће

Предмет јавне набавке: Набавка добара – Хемикалије које се користе у процесу производње воде за пиће

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – КОНТЕЈНЕРИ ЗА ОТПАД

Предмет јавне набавке: ДОБРА – КОНТЕЈНЕРИ ЗА ОТПАД

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – Резервни делови за одржавање возила

Предмет јавне набавке: ДОБРА – Резервни делови за одржавање возила

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ – НАДОГРАДЊА АУТОПОДИЗАЧА КОНТЕЈНЕРА

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ – НАДОГРАДЊА АУТОПОДИЗАЧА КОНТЕЈНЕРА

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -  Одржавање механизације

Предмет јавне набавке: Одржавање механизације

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -  Резервни делови за одржавање возила

Предмет јавне набавке: Резервни делови за одржавање возила

Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује

Документа: